Overzicht van Nederlandse radiologische lectoraatredes, oraties en afscheidsredes


De oraties en afscheidsredes in deze lijst zijn opgespoord, verzameld en gerubriceerd door Prof. (em) Dr. Ir. Frans W. Zonneveld.
Een deel van de digitale versies is afkomstig uit het archief van het Centrum voor Radiologisch Erfgoed op Urk (onderdeel van het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland).

Gaarne correcties en nog ontbrekende exemplaren van de redes doorgeven aan de redactie via:
Bureau van de NVvR, Taalstraat 40, Postbus 2082, 5260 CB Vught of
e-mail
nvvr@radiologen.nl of f.w.zonneveld-at-hetnet.nl

Oraties van auteurs met vetgedrukte namen zijn al in ons bezit.

Lijst van radiologie oraties en lectoraatredes (L) van medici. d.d. 17-12-2016

 

 

Vakgeb.

Universiteit

Datum

Titel Oratie

Dr. J. van Aken

THK

Utrecht

8 juni 1965

Groei en grenzen van de tandheelkundige röntgenologie. (L)

Dr. J.O. Barentz

RAD

Nijmegen

2 juli 1999

.Kiezen en delen: de weg naar doelmatigheid

Dr. F. Barkhof

RAD

Amsterdam VU

1 feb 2000

Hersen en beeld.

Dr. J.J. Bax

CDL

Leiden

6 okt 2006

Cardiale beeldvorming - reis door de tijd

Dr. B.N.M. van Berckel  

MBV

Amsterdam (VU)

17 juni 2016 

Momentum.

Dr. J.R. Blickman

RAD

Groningen

2 dec 1958

Plichten en rechten van de radiologie.

Dr. J.G. Blickman

RAD

Nijmegen

7 sept 2001

Plichten en rechten van de radiologie, deel 2.

Dr. J.L. Bloem

RAD

Leiden

15 okt 1993

De dynamiek van de diagnostiek.

mw Dr. C. Boetes

RAD

Maastricht

18 juni 2010

Screenen? Ja, maar hoe?

Dr. M.A.A.J. van den Bosch

RAD

Utrecht

21 nov 2011

Opereren zonder snijden.

Dr. K. Breur

RAT

Amsterdam

14 nov 1996

Groei en differentiatie in de radiotherapie.

Dr. M.A. van Buchem

RAD

Leiden

21 feb 2003

Voorbij het beeld.

Dr. J.A. Castelijns

RAD

Amsterdam VU

27 maa 2002

Hoofd-hals radiologie door de eeuwen heen.

Dr. F.H.M. Corstens

NGK

Nijmegen

27 jan 1989

Nucleaire geneeskunde: contradictio in adjecto?

Dr. C.L. Creutzberg

RAT

Leiden

13 sept 2013

Over leven, lijden en leiden

Dr. J. van Ebbenhorst Tengbergen

RAD

Amsterdam UvA

11 juni 1928

De invloed van de exacte wetenschappen op de ontwikkeling van de geneeskundige röntgenologie.

Dr. J..M.A. van Engelshoven

RAD

Maastricht

23 okt 1987

Onderweg naar meer zekerheid.

Dr. K.H. Ephraïm

NGK

Utrecht en Delft

7 feb 1972

Nucleaire geneeskunde en nucleaire biotechniek: een symbiose.

Dr. L.F. de Geus-Oei
Dr. R.H.J.A. Slart

NGK

TU Twente

30 okt 2014

Dubbel oratie: De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?

Dr. Y. van der Graaf

RAD

Utrecht

23 nov 2001

De magie van de beeldvorming.

Dr. W.M. de Haan

RAD

Maastricht

16 dec 2011

Op weg naar zichtbaarheid

Dr. G.J. den Heeten

RAD

Amsterdam UvA

15 jan 1999

Radiologie, naar een breder spectrum.

Dr. G.A.K. Heidendal

NGK

Maastricht

24 okt 1997

Een gebied zonder eind.

Dr. J. Hendrikse 

RAD

Utrecht

24 Juni 2016

De radioloog als verbinder.

Dr. B.A. den Herder

RAD

Amsterdam VU

2 apr 1965

Enkele gedachten bij het onderwijs in de röntgenologie.

Dr. P.A.M. Hofman

RAD

Maastricht

24 apr 2016

Van beeldvorming tot sprekende beelden: forensische en klinische ontwikkelingen.

Dr. M.G.M. Hunink

RAD

Rotterdam

23 sept 1999

Diagnostiek en therapie in beeld: kennis, keuzes en kunst.

Dr. E.J. van der Jagt

RAD

Groningen

27 okt 2009

Achter de navel kijken

Dr. S. Keijser

RAD

Groningen

3 juli 1920

Enkele punten uit de ontwikkeling van de radiologie.

Dr. A.C. Klinkhamer

RAD

Utrecht

14 nov 1972

Weten te zien, zien te weten.

Dr. A.J. van der Kogel

RAT

Nijmegen

1993

Straling tegen kanker: wisselwerking tussen laboratorium en kliniek

Dr. G.P. Krestin

RAD

Rotterdam

25 sept 1998

Radiology towards the next millennium – The future of medical imaging.

Dr. C. van Kuijk

RAD

Rotterdam

9 feb 2007

Over Beelden

Drs. P.J. van Kuijk

RAD

Rotterdam

23 feb 1977

De schaduwen van vandaag en morgen. (L)

dr. M.G.E.H. Lam

NGK

Utrecht

21 nov 2016

Gras bij de buren

Dr. H.J. Lamb

RAD

Leiden

3 juni 2013

Wisseling van stof

Dr. C. Lameer

RAD

Nijmegen

29 sept 1972

Röntgendiagnostiek. (L)

Dr. J.S. Laméris

RAD

Amsterdam
UvA

15 jan 1999

Radiologie, naar een breder spectrum.

Dr. T. Leiner

RAD

Utrecht

8 juli 2015

Beeldvorming centraal

Dr. A. van der Lugt

RAD

Rotterdam

17 juli 2011

Geeft meer zicht ook meer inzicht?

Dr. C.B.L.M. Majoie

RAD

Amsterdam UvA

12 maa 2012

Sturen met beelden

Dr. W.P.Th.M. Mali

RAD

Utrecht

25 sept 1990

Nog even een fotootje maken.

Dr. R.A. Manoliu

RAD

Amsterdam VU

2 okt 1996

Signaal en ruis.

Dr. M. Meradji

RAD

Rotterdam

4 okt 1990

Wanneer mag weer ik spelen? Ziek? Radiologische interventie. Gezond!

Dr. J.D. Mulder

RAD

Leiden

5 mei 1978

Reden tot tevredenheid?

Dr. M. Oudkerk

RAD

Groningen

5 nov 2002

De mechanisering van het mensbeeld.

Dr. P.M.T. Pattynama

RAD

Rotterdam

4 feb 2000

Interventie radiologie: weten van twee wallen.

Dr. E.K.J. Pauwels

NGK

Leiden

30 mei 1986

Wandeling in een beeldentuin.

Dr. F.L.M. Peeters

RAD

Amsterdam UvA

28 apr 1975

Van schedelfoto tot tomometrie.

Dr. Wm.H.A.M. Penn

RAD

Nijmegen

18 maa 1970

Radiologie. Vroeger, nu en in de toekomst.

Dr. L. Penning

RAD

Groningen

23 mei 1967

Neuroradiologie.(L)

mw Dr. H.A. van Peperzeel

RAT

Utrecht

8 mei 1973

Een Rem op de groei.

Dr. B.J. van der Plaats

RAD

Batavia

21 maa 1929

Toepassingen van de radiologie in de geneeskunde.

Dr. G.J. van der Plaats

RAD

Groningen

21 jan 1956

Diagnostiek en therapie in de greep van de techniek.

Dr. W..M. Prokop

RAD

Utrecht

7 feb 2005

Vertrek uit de tweedimensionaliteit. How radiology enters new dimensions.

Dr. C.B.A.J. Puylaert

RAD

Utrecht

16 sept 1975

Nascitur ex variis radiis lux. (Uit stralen wordt inzicht geboren)

Dr. B.W. Raaymakers

RAT

Utrecht

15 sept 2015

MRI guided Radiotherapy : a direct hit

Dr. J.A. Reekers

RAD

Amsterdam UvA

17 feb 2000

Over ‘providers en consumers

Dr. P.P. van Rijk

NGK

Utrecht

14 apr 2005

De verbeelding aan de macht.

Dr. R.R. van Rijn

(forensische radiologie)

RAD

Amsterdam UvA

22 mei 2015

Elementary, My Dear Röntgen!

Dr. J.R. von Ronnen

RAD

Leiden

7 dec 1956

Over radiologie en radioloog. Een waarschuwend woord en een pleidooi.

Dr. W.J. van Rooij

RAD

Amsterdam UvA

17 apr 2003

De spiraal omhoog.

Dr. A. de Roos

RAD

Leiden

1 apr 1996

Vorm en functie in de radiologie.

Dr. J.H.J. Ruijs

RAD

Nijmegen

4 okt 1985

Radiodiagnostiek goed bekeken?

Dr. Mr. H.W.A. Sanders

RAD

Maastricht

12 jun 1992

Gebruik van medische gegevens en van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek: van “nee, tenzij” naar “ja, mits”.

Dr. J.P.J. van Schaik

RAD

Utrecht

19 mei 2009

Onderwijs in Beeld

Dr. P.J.L. Scholte

RAT

Amsterdam VU

7 mei 1971

Radio-pathofysiologie.

Dr. L. Schultze Kool

RAD

Nijmegen

2 mei 2008

Interventieradiologie en het MITeC. Wat zal de toekomst brengen?

Dr. H.E. Schütte

RAD

Rotterdam

26 mei 1988

Wie niet weg is, is gezien.

Dr. R.H.J.A. Slart
Dr. L.F. de Geus-Oei

NGK

TU Twente

30 okt 2014

Dubbel oratie: De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?

Dr. H.C. Stam

RAT

Groningen

11 okt 1966

Mysterieuze stralen (L)

Dr. D.J. Steenhuis

RAD

Leiden

22 okt 1926

Over de werking der Röntgenstralen op het normale en zieke weefsel. (L)

Dr. D.J. Steenhuis

RAD

Leiden

9 nov 1945

Stralenbehandeling van gezwellen.

Dr. J. Stoker

RAD

Amsterdam UvA

16 jun 2005

De buik beter in beeld.

Dr. C.H.J. Terhaard

RAT

Utrecht

23 maa 2015

De cirkel is rond.

Dr. P. Thomas

RAT

Leiden

27 jun 1967

Confrontatie en uitdaging.

Dr. C.J.P. Thijn

RAD

Groningen

18 jun 1974

Het fotorealisme in de geneeskunde. (L)

Dr. H.O.M. Thijssen

RAD

Nijmegen

29 jan 1982

Het brein helder voor ogen.

Dr. J. Valk

RAD

Amsterdam VU

9 mei 1980

Computer Tomografie en het cerebrale infarct.

Dr. J. Vermeij

RAT

Groningen

4 okt 1977

Mysterie en werkelijkheid.

Dr. N. Voorhoeve

RAD

Amsterdam UvA

nov 1926

De röntgenologie in de geneeskunde als practische en theoretische wetenschap.

Dr. A.E. van Voorthuisen

RAD

Leiden

12 maa 1971

Beschouwingen bij een Palmpaas.

Dr. M. van Vulpen

RAD

Utrecht

19 jun 2012

Het einde van Radiotherapie

Dr. R.H. de Waard

RAD

Utrecht

6 feb 1950

Schaduwspel en werkelijkheid.

Dr. P.F.G.M. van Waes

RAD

Utrecht

16 jan 1990

De dynamische benadering.

mw Dr. B.H.P. van der Werf-Messing

RAT

Rotterdam

10 nov 1971

Kwantiteit en kwaliteit in de radiotherapie.

Dr. J.K.A. Wertheim Salomonson

RAD

Amsterdam UvA

29 nov 1899

Over de leer der neuronen.

Dr. D. Westra

RAD

Amsterdam UvA

28 apr 1975

Doelmatig gebruik van straling in de röntgendiagnostiek.

Dr. J.E. Wildberger

RAD

Maastricht

1 apr 2011

De drie musketiers zijn inmiddels meer geworden

Dr. J.T. Wilmink

RAD

Maastricht

19 jun 1992

Oude en nieuwe kopzorgen.

Dr. L.H.L. Winter

RAD

Nyenrode

11 okt 2011

Zorgondernemerschap als therapie. Van medisch paternalisme naar consumentisme: van patiënt naar klant.

Dr. M.G. Woldring

NGK

Groningen

9 mei1967

Radiofarmaca in de diagnostiek. (L)

Dr. B.G. Ziedses des Plantes

RAD

Utrecht

3 nov 1936

Het neuronröntgenologisch onderzoek. (L) (1)

Dr. B.G. Ziedses des Plantes

RAD

Amsterdam UvA

29 maa 1954

Het geneeskundig röntgenonderzoek.


Lijst van oraties van niet-medici
 

 

Vakgeb.

Universiteit

Datum

Titel Oratie

Dr. Ir. W.H. Backes

MBV

Maastricht

7 nov 2014

Cijfers en beelden

Dr. F.J. Beekman

MBV

Delft

24 sept 2008

Kanker, krijg de straling

Dr. P. Börnert

MBV

Leiden

14 maa 2014

Bridging the gaps

Dr. A. Bouwers

MFY

Delft

29 maa 1950

Instrumenten van deze eeuw.

Dr. R.M. Dijkhuizen

MBV

Utrecht

13 Juni 2016

Blik op de koers

Dr. B. van Ginneken

MBV

Nijmegen

7 sept 2012

Paard Radioloog Tractor Computer

Dr. Ir. B.M. ter Haar Romeny

MBV

Eindhoven

22 maa 2002

Kijken, zien en beslissen. De rol van moderne biomedische beeldverwerking.

Dr. H. Haga

MFY

Groningen

24 sept 1886

De continuïteit in den ontwikkelingsgang der natuurkunde.

Dr. Ir. A. Heerschap

MFY

Nijmegen

2 juli 1999

Een magnetische blik op het leven.

Dr. Ir. N. de Jong

MFY

Enschede

20 nov 2003

Better with bubbles

Dr. N. Karssemeijer

MBV

Nijmegen

9 maa 2012

Stimulerende middelen voor radiologen

Dr. ir. C.L.. de Korte

RAD

Nijmegen

24 juni 2016

Echo: the sound of the future

Dr. Ir. J.J.W. Lagendijk

RAT

Utrecht

20 mei 1999

Over de noodzaak tot conformeren

Dr. Ir. B.P.F. Lelieveldt

MBV

Leiden

19 okt 2012

Biomedical imaging

Dr. P.R. Luijten

MBV

Utrecht

17 apr 2008

Spindokter in beeld (geen uitgegeven rede) Afbeeldingen bij de oratie

Dr. J.H. Mellink

MFY

Leiden

18 feb 1964

De ontwikkeling der dosimetrie van ioniserende straling.

Dr. C.T.W. Moonen

RAT

Utrecht

18 okt 2013

Genezen met geluid

Dr. W.J. Niessen

MBV

Rotterdam

13 jan 2006

Beeldenstorm in de geneeskunde.

Dr. Ir. W.J. Oosterkamp

MFY

Eindhoven

26 jan 1962

Technische vruchten van kernfysisch onderzoek.

Dr. Ir. J.H.C. Reiber

MFY

Leiden

31 mei 1996

Meten is weten

Dr. K. Sankaranarayanan

SGE

Leiden

3 sept 1976

Mutatie-onderzoek met straling en chemische agentia: verleden, heden en toekomst

Dr. Ir. M.A. Viergever

MBV

Utrecht

23 okt 1990

Biofysica - Een extra dimensie

Dr. C.H. Wind

MFY

Utrecht

20 feb 1905

Electronen en materie.

Dr. Ir. F.W. Zonneveld

MBV

Utrecht

17 nov 1992

Eerst zien, dan geloven.


Lijst van radiologie afscheidsredes van medici
 

 

Vakgeb.

Universiteit

Datum

Titel afscheidsrede

Dr. J.R. Blickman

RAD

Groningen

2 okt 1984

Ontwikkelingen in de radiodiagnostiek: (Oorzaak en gevolg).

Dr. J.M.A. Engelshoven

RAD

Maastricht

19 apr 2008

Wie bang is kan niet wachten’

Dr. G.J. den Heeten

RAD

Amsterdam UvA

17 juni 2015

Screening als principe

Drs. K. Hoornstra

RAD

Rotterdam

17 maa 1988

Grijzing….is meten ook weten.

Dr. B.K. Janevski

RAD

Maastricht

27 juni 1997

Van schaduwbeeld tot het tollend protoon.

(From shadow image to the spinning proton)

Dr. P.J. van Kuijk

RAD

Rotterdam

17 maa 1988

Grijzing….vlekken en strepen.

Dr. M. Meradji

RAD

Rotterdam

11 juni 1998

Waarom en hoe? Hoe en waarom?: probleem georiënteerd onderzoek en opleiding in de kinderradiologie.

Dr. Wm.H.A.M. Penn

RAD

Nijmegen

17 dec 1982

Risico en zekerheid. Beschouwingen over risico’s en noodzaak van radiodiagnostiek.

Dr. C.A.B.J. Puylaert

RAD

Utrecht

19 juni 1987

Röntgendiagnostiek rond 2000.

(geen uitgegeven rede)

Dr. J.H.J. Ruijs

RAD

Nijmegen

5 nov 1999

Al werkende weg.

Dr. H.E. Schütte

RAD

Rotterdam

21 juni 1996

HALLO! –met mij-

(Over communicatie en informatie)

Dr. C.J.P. Thijn

RAD

Groningen

23 feb 1995

1895-1995, 100 jaar Radiodiagnostiek in het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Dr. H.O.M. Thijssen

RAD

Nijmegen

5 juli 2001

Het brein in bits en bytes: van vorm naar functie!

Dr. P. Thomas

RAT

Leiden

3 mei 1985

De moeite waard

Dr. J. Vermeij

RAT

Groningen

14 feb 1995

Geneeskundige strategie en geneeskunst.

Dr. A.E. van Voorthuisen

RAD

Leiden

10 mei 1996

Radiologie in Leiden, een terugblik

Dr. P.F.G.M. van Waes

RAD

Utrecht

12 sept 2003

The power of dreams. Hot topics in volume imaging. (geen uitgegeven rede, PowerPoint presentatie)

Dr. J.T. Wilmink

RAD

Maastricht

29 juni 2008

Radiologie in de lift…


Lijst van radiologie afscheidsredes van niet-medici
 

 

Vakgeb.

Universiteit

Datum

Titel afscheidsrede

Dr. Ir. A.F. Mehlkopf

MFY

Delft

21 april 1999

Tussen Universiteit en bedrijfsleven.

Dr. J.H. Mellink

MFY

Leiden

27 nov 1981

Variaties op het thema: ‘voorkomen is beter dan genezen.’

Dr. Ir. J.H.C. Reiber

MFY

Leiden

19 okt 2012

Medische beeldverwerking, in het bijzonder het cardiovasculair apparaat

Dr. Ir. J.M. Thijssen

MBV

Nijmegen

28 Mei 2004

Veertig jaar klinische fysica: Echo’s uit het verleden, bezien met het oog op de toekomst

CDL = Cardiologie, MBV = Medische Beeldvorming en - Beeldverwerking, MFY = Medische Fysica, NGK = Nucleaire Geneeskunde, RAD = Radiodiagnostiek, RAT = Radiotherapie, THK = Tandheelkunde

 

(1) Dit was ter gelegenheid van het aanvaarden van het Privaat-Docentschap in de neuroröntgenologie en pathologische electrologie


Naam vet = rede is in bezit van de Historische Commissie (cursief betekent: ook in digitale vorm)